Tuesday, 12 January 2016

1st Year Art homework

Tuesday 12th Jan


Please complete the following shading exercise (sketch of cup) into your A2 sketchpad....Using your 2b, 4b, 5b, 6b drawing pencils (please do not lean too heavy on the pencils esp. if using 4b or 4b as if you make a mistake it will be more difficult to rub out).

You will have to do this homework for Thursday so you should divide your time Tuesday evening & Wed. evening so that it is done on time.  It HAS to be on A2 paper - dont forget about composition (layout- must be in centre of page) and change any mistakes before moving on to SHADING.
Take your time. Please date and sign your drawing also.


I will have a look at this homework on Thursday.1 comment:

  1. Điểm nhấn của sự kiện Làm thế nào để biết được mình có thai này chính là Liên Làm thế nào để có được đôi mắt đẹp hoan Âm nhạc Việt - Mỹ 2015 với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu của âm nhạc cổ điển Làm thế nào để có được mái tóc đẹp trong và ngoài nước: Nhạc trưởng HonnaTetsuji; nghệ sĩ sáo dọc nổi tiếng thế giới Paul Leenhouts; nghệ sĩ vĩ cầm Baroque Làm thế nào để có được gia đình hạnh phúc hàng đầu của Mỹ Cynthia Roberts; nghệ sĩ violon tài năng Zhan Shu, nghệ sĩ Ania Bard-Schwarz…; Bùi Công Duy, Nguyễn Trọng Bình

    ReplyDelete